Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Modernizacja ul. Leśnej w miejscwości Jemielnica

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica

Na podstawie art. 85 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica”.

 Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Starosty Strzeleckiego i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznawać się w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica w terminie 28 dni od daty podania.

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

        Joachim Jelito

 

 

PDFObwieszczenie decyzja środowiskowa - internet.pdf 

PDFObwieszczenie decyzja środowiskowa - internet.pdf

 

 

Wersja XML