Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąsiorowice

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica

 

Stosownie do DZIAŁU V „Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska” art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu,  na podstawie uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr XV/115/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r., do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąsiorowice obejmującego obszar geodezyjny Gąsiorowice.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu w terminie do dnia 19 września 2008 na adres: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

 

PDFObwieszczenie POŚ o przystąpieniu - internet.pdf

 

 

 

Wersja XML