Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica

 

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o materiałach związanych z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, obszaru obejmującego obręb geodezyjny Jemielnica.

Zakres ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wynika z uwzględnionych uwag zgłoszony w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i obejmuje działki nr: 96, 103/26 i 108/3 AM1, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271, 272, 273, 274/5, 274/6, 274/7, 275, 279, 280 AM2, 496, 590, 560/1, 560/2, 2766/1 i 2766/2 AM4, 940/1, 940/2 i 1000/2 AM5 oraz 2277/4 AM12.

 

 

Wykaz danych wraz z dokumentami udostępniony będzie do wglądu w dniach od 5 maja  2008 r. do 3 czerwca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Wójt Gminy Jemielnica wszczyna jednocześnie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu w zakresie objętym ponownym wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu, terminie do dnia 24 czerwca 2008 r., na adres: Wójt Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica


Joachim Jelito
 
PDFOgłoszenie POŚ internet.pdf

 

 

Wersja XML