Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Jemielnica

 

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o materiałach związanych z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, obszaru obejmującego obręb geodezyjny Jemielnica.

 
 

Wykaz danych wraz z dokumentami udostępniony będzie do wglądu w dniach od 25 stycznia 2008 r. do  22 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, w godzinach pracy urzędu.

 
 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Wójt Gminy Jemielnica wszczyna jednocześnie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu w terminie do dnia 14 marca 2008 r., na adres: Wójt Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

PDFObwieszczenie zmiana MPZP Jemielnica - POŚ.pdf

 

 

Wersja XML