Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

 

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr V/32/07 z dnia 16 lutego 2007 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, obejmującej obszar geodezyjny Jemielnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2008 r. do  22 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy o godz. 1500.

 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 
 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jemielnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2008 r.

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

PDFObwieszczenie zmiana MPZP Jemielnica - PIZP.pdf

 

 

Wersja XML