Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA NA CZAS OKREŚLONY
  Data modyfikacji: 28-09-2020 13:39
 2. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwoa - Podinspektor w Referacie Inwestycji Rozwoju i Ochrony Środowiska - 1 etat
  Data utworzenia: 28-09-2020 13:37
 3. Zamówienia publiczne - rok 2020
  Data modyfikacji: 28-09-2020 12:39
 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Kolonia - boczna w miejscowości Jemielnica
  Data utworzenia: 28-09-2020 12:36
 5. Zapytanie ofertowe na realizację zadania „Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Jemielnica” w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka
  Data utworzenia: 28-09-2020 10:41
 6. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 23-09-2020 14:13
 7. Program współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  Data utworzenia: 23-09-2020 14:12
 8. Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica
  Data modyfikacji: 22-09-2020 14:03
 9. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami
  Data modyfikacji: 17-09-2020 11:51
 10. II Postępowanie - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2020-2021.
  Data modyfikacji: 17-09-2020 10:26
Wersja XML