Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 23-09-2020 14:13
 2. Program współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  Data utworzenia: 23-09-2020 14:12
 3. Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica
  Data modyfikacji: 22-09-2020 14:03
 4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami
  Data modyfikacji: 17-09-2020 11:51
 5. II Postępowanie - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2020-2021.
  Data modyfikacji: 17-09-2020 10:26
 6. Zamówienia publiczne - rok 2020
  Data modyfikacji: 03-09-2020 14:17
 7. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Jemielnica za 2019
  Data modyfikacji: 03-09-2020 07:59
 8. Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta / sekretarza gminy, skarbnika gminy za 2019 r.
  Data modyfikacji: 03-09-2020 07:56
 9. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 24-08-2020 16:16
 10. Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.
  Data utworzenia: 24-08-2020 16:11
Wersja XML