Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 23-06-2022 22:28
 2. Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Data utworzenia: 23-06-2022 22:25
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty - Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2022 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji
  Data modyfikacji: 22-06-2022 23:10
 4. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 22-06-2022 23:08
 5. Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 11 kwietnia 2022 r.
  Data modyfikacji: 15-06-2022 13:16
 6. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 15-06-2022 13:15
 7. Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 13 czerwca 2022 r.
  Data utworzenia: 15-06-2022 13:14
 8. Transmisja obrad XXXIV Rady Gminy Jemielnica
  Data utworzenia: 10-06-2022 12:13
 9. Postępowania wodno-prawne
  Data modyfikacji: 09-06-2022 09:34
 10. Informacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - droga gminna i plac OSP w m. Jemielnica GL.ZUZ.3.4210.108.2022.RG
  Data utworzenia: 09-06-2022 09:33
Wersja XML