Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zamówienia publiczne - rok 2020
  Data modyfikacji: 27-11-2020 13:29
 2. II Postępowanie - Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:29
 3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2021 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji
  Data modyfikacji: 20-11-2020 14:05
 4. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 20-11-2020 14:04
 5. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Data utworzenia: 20-11-2020 13:57
 6. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Kolonia - boczna w miejscowości Jemielnica
  Data modyfikacji: 18-11-2020 15:25
 7. Zarządzenie Nr 164/20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Renowacja nagrobka księdza Ignatza Nowaka przy kościele cmentarnym p.w. Wszystkich Świętych w Jemielnicy”
  Data utworzenia: 29-10-2020 12:11
 8. Małe granty - 2020
  Data utworzenia: 29-10-2020 12:04
 9. Postępowania wodno-prawne
  Data modyfikacji: 27-10-2020 13:41
 10. Informacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa obiektu inżynierskiego, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w m. Łaziska" GL.ZUZ.3.4210.232m.2020.KR
  Data utworzenia: 27-10-2020 13:41
Wersja XML