Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

 

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510
e-mail ug@jemielnica.pl

Jemielnica, 22.10.2013 r.

IB.271.10/POKL9.1.2/2013

 

                                                         WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.10/POKL9.1.2/2013

 

Nazwa zadania: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą „Nauka to przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że:

 

1.1.   W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty:

 

Numer części

Uzasadnienie wyboru

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

I.01

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Brygida Urbańczyk

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 26

2 700,00 zł

I.02

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Brygida Urbańczyk

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 26

2 700,00 zł

I.03

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Rudolf Kubilas

47-133 Piotrówka ul. Strzelecka 2

2 700,00 zł

I.04

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Danuta Rojek

47-100 Strzelce Opolskie Os. Piastów Śl. 11/3

2 700,00 zł

I.05

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Danuta Rojek

47-100 Strzelce Opolskie Os. Piastów Śl. 11/3

2 700,00 zł

I.06

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Danuta Rojek

47-100 Strzelce Opolskie Os. Piastów Śl. 11/3

2 700,00 zł

I.07

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Piotr Michalik

47-133 Jemielnica ul. Borek 6

2 700,00 zł

I.08

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Grażyna Korczowska – Sonsala

47-133 Jemielnica ul. Długa 10

2 700,00 zł

I.09

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Bartosz Jaskulski

47-120 Żędowice ul. Dworcowa 45

2 700,00 zł

I.10

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Mariola Kuczerawa

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 9/1

2 700,00 zł

II.11

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Beata Dłutowska

47-100 Szczepanek ul. Knapika 19

2 700,00 zł

II.12

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Patrycja Nawrot

47-120 Zawadzkie ul. Chopina 15c

2 700,00 zł

III.13

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Mariola Kuczerawa

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 9/1

2 700,00 zł

III.14

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Beata Knapik

47-133 Jemielnica ul. Nowa Kolonia 51

2 700,00 zł

III.15

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Katarzyna Przywarczak

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kard. Wyszyńskiego 3/60

2 700,00 zł

III.16

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA,  Organ prowadzący

CE LINGUA Sp. z o.o.

31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

2 640,00 zł

III.17

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Iwona Pabisz – Golonko

46-050 Nakło ul. Ficha 9

2 700,00 zł

III.18

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Piotr Frączek

47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 59/2

2 700,00 zł

III.19

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Brygida Urbańczyk

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 26

2 700,00 zł

III.20

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Rudolf Kubilas

47-133 Piotrówka ul. Strzelecka 2

2 700,00 zł

III.21

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Henryk Kozub

47-120 Żędowice ul. Słoneczna 5

2 700,00 zł

III.22

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Piotr Michalik

47-133 Jemielnica ul. Borek 6

2 700,00 zł

IV.23a

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Anna Suhs

47-100 Szczepanek ul. Wolności 20

960,00 zł

IV.23b

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Piotr Michalik

47-133 Jemielnica ul. Borek 6

960,00 zł

IV.23c

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Piotr Frączek

47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 59/2

960,00 zł

IV.23d

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Beata Knapik

47-133 Jemielnica ul. Nowa Kolonia 51

960,00 zł

IV.23e

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Rudolf Kubilas

47-133 Piotrówka ul. Strzelecka 2

960,00 zł

V.24

Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagane warunki udziału

Ewa Przybyła

47-120 Zawadzkie ul. Ligonia 6

2 700,00 zł

 

 

1.2.   W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer części

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

I.01

15

Brygida Urbańczyk

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 26

100,00

 

I.02

15

Brygida Urbańczyk

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 26

100,00

I.03

8

Rudolf Kubilas

47-133 Piotrówka ul. Strzelecka 2

100,00

I.04

10

Danuta Rojek

47-100 Strzelce Opolskie Os. Piastów Śl. 11/3

100,00

I.05

10

Danuta Rojek

47-100 Strzelce Opolskie Os. Piastów Śl. 11/3

100,00

I.06

10

Danuta Rojek

47-100 Strzelce Opolskie Os. Piastów Śl. 11/3

100,00

I.07

20

Piotr Michalik

47-133 Jemielnica ul. Borek 6

100,00

I.08

7

Grażyna Korczowska – Sonsala

47-133 Jemielnica ul. Długa 10

100,00

I.09

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o.

31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

91,84

11

Bartosz Jaskulski

47-120 Żędowice ul. Dworcowa 45

100,00

I.10

16

Mariola Kuczerawa

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 9/1

100,00

II.11

3

Beata Dłutowska

47-100 Szczepanek ul. Knapika 19

100,00

5

Mirela Ciupka

47-100 Strzelce Opolskie ul. Władysława Łokietka 5/29

90,00

II.12

4

Patrycja Nawrot

47-120 Zawadzkie ul. Chopina 15c

100,00

6

Adriana Hajdas

47-100 Szczepanek ul. K. Miarki 27

81,82

III.13

16

Mariola Kuczerawa

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 9/1

100,00

III.14

17

Beata Knapik

47-133 Jemielnica ul. Nowa Kolonia 51

100,00

III.15

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o.

31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

83,33

14

Katarzyna Przywarczak

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kard. Wyszyńskiego 3/60

100,00

III.16

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o.

31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

100,00

11

Bartosz Jaskulski

47-120 Żędowice ul. Dworcowa 45

97,78

III.17

12

Iwona Pabisz – Golonko

46-050 Nakło ul. Ficha 9

100,00

III.18

19

Piotr Frączek

47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 59/2

100,00

III.19

15

Brygida Urbańczyk

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 26

100,00

III.20

8

Rudolf Kubilas

47-133 Piotrówka ul. Strzelecka 2

100,00

III.21

13

Henryk Kozub

47-120 Żędowice ul. Słoneczna 5

100,00

III.22

20

Piotr Michalik

47-133 Jemielnica ul. Borek 6

100,00

IV.23a

18

Anna Suhs

47-100 Szczepanek ul. Wolności 20

100,00

IV.23b

20

Piotr Michalik

47-133 Jemielnica ul. Borek 6

100,00

IV.23c

19

Piotr Frączek

47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 59/2

100,00

IV.23d

17

Beata Knapik

47-133 Jemielnica ul. Nowa Kolonia 51

100,00

IV.23e

8

Rudolf Kubilas

47-133 Piotrówka ul. Strzelecka 2

100,00

V.24

1

Tadeusz Ruksza

45-288 Opole ul. Dąbrowszczaków 12/401

77,59

9

Ewa Przybyła

47-120 Zawadzkie ul. Ligonia 6

100,00

 

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem minimalnego terminu, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Piotr Pyka

Zastepca Wójta

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Pyka
Data wytworzenia: 23-10-2013 r.

 

 

 

Wersja XML