Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica.

WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 26.08.2013 r.

IB.271.09.2013

 

 

               WYKONAWCY – WSZYSCY

 

  

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.09.2013.

Nazwa zadania: Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Europamed Sp. z o.o.
  ul. Staszica 22 
47-400 Racibórz

 

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy Europamed Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

Adres wykonawcy:

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Cena oferty brutto:

76 012,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

83,45

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Inżynieryjnych BUDIM Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

46-300 Olesno, ul. Sosnowa 8

Cena oferty brutto:

72 176,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

87,89

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.
oraz  Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

Adres wykonawcy:

Lider Konsorcjum :
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8
oraz 47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

Cena oferty brutto:

70 956,81 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

89,40

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

EUROPAMED Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22

Cena oferty brutto:

63 434,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 26-08-2013 r.

 

 

 

Wersja XML