Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2013-2014.WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 26.07.2013 r.

SP.271.06.2013

 

               WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.271.06.2013.

Nazwa zadania: Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych  w sezonie grzewczym 2013-2014.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

                    „EUROSPED” K. Matura W. Haręża Spółka Jawna
                                                                 ul. Dworska 6
                                                41-902 Bytom

                              

 

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy „EUROSPED” K. Matura H. Haręża Spółka Jawna uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

BEMAR Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2

Cena oferty brutto:

457 314,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

98,60

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

PETROL Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90

Cena oferty brutto:

452 517,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

99,65

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

ORLEN PertoTank Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

36-145 Widełka 869

Cena oferty brutto:

452 517,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

99,65

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „PAK” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

42-286 Koszęcin ul. Ligonia 11i

Cena oferty brutto:

454 116,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

99,30

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

„EUROSPED” K. Matura W. Haręża Spółka Jawna

Adres wykonawcy:

41-902 Bytowm ul. Dworska 6

Cena oferty brutto:

450 918,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

                                                                                                            Zastępca Wójta Gminy Jemielnica

_____________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Pyka
Data wytworzenia: 2013-07-26

 

 

Wersja XML