Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica.

 

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 11.07.2013 r.

IB.271.04.2013

 

               WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.04.2013.

Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

                                                                                                       BITMEX Grzegorz Zygadło

                                               ul. Kościuszki 9

                                              48-370 Paczków

 

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy BITMEX Pana Grzegorza Zygadło uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

BITMEX Grzegorz Zygadło

Adres wykonawcy:

48-370 Paczków,  ul. Kościuszki 9

Cena oferty brutto:

42 484,20zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

Adres wykonawcy:

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Cena oferty brutto:

43 972,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

96,62

 

2.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

3.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

               Joachim Jelito

         Wójt Gminy Jemielnica
______________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy gróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica .pdf

 

 

Wersja XML