Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

 

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 13.06.2013 r.

IB.271.03.2013

 

               WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.03.2013.

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Lider)

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Pyskowice Sp. z o.o.

                                                               44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 3

                              

 

Uzasadnienie wyboru: oferta konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Pyskowice Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

NAPRZÓD Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144B

Cena oferty brutto:

703 296, 00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

74,57

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

45-573 Opole, ul. Al. Przyjaźni 9

Cena oferty brutto:

536 112,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

97,83

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Lider)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Pyskowice Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 (Lider)

44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 3

Cena oferty brutto:

524 469,60 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach

Adres wykonawcy:

47-303 Krapkowice, ul. Piastowska 38

Cena oferty brutto:

697 212,46 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

75,22

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.pdf

 

 

 

 

Wersja XML