Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy etap VB: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

Jemielnica, 22.01.2013 r.

IB.271.12.2012

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.12.2012. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap VB: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA” SPÓŁKA AKCYJNA

42-200 CZĘSTOCHOWA

ul. OGRODOWA 65

 

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy „PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA” S.A. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

WUPRINŻ S.A.

Adres wykonawcy:

60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35

Cena oferty brutto:

3 247 200,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

68,87

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 13b

Cena oferty brutto:

2 962 183,94 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

75,50

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 22

Cena oferty brutto:

4 975 969,60 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

44,94

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

HYDROMEX PLUS Zaskórscy  Spółka Jawna

Adres wykonawcy:

42-200 Częstochowa , ul. Dobrzyńska 151/153

Cena oferty brutto:

3 233 264,73 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

69,17

 

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

„PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA” S. A.

Adres wykonawcy:

42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 65

Cena oferty brutto:

2 236 363,61 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100

 

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

P.P.U.H. Paga-Pro

Adres wykonawcy:

47-303 Krapkowice,  ul. Piastowska 16

Cena oferty brutto:

3 174 027,68 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

70,46

 

 

Lp.

7

Nazwa wykonawcy:

Prosspol Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

42-160 Krzepice ,  ul. Skłodowskiej 17

Cena oferty brutto:

3 282 998,28 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

68,12

 

 

Lp.

8

Nazwa wykonawcy:

WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna

Adres wykonawcy:

45-802 Opole ,  ul. Partyzancka 54A

Cena oferty brutto:

2 922 434,58 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

76,52

 

 

Lp.

9

Nazwa wykonawcy:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.

oraz  Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

Adres wykonawcy:

Lider Konsorcjum : 47-143 Niezdrowice,  ul. Wiejska 8

oraz  47-143 Niezdrowice,  ul. Wiejska 8

Cena oferty brutto:

2 603 094,51 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

85,91

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

Wersja XML