Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont oznakowania tras rowerowych

IB.271.3.2011

 

Jemielnica, 2011.03.29

 

WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.3.2011. Nazwa zadania: Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych Nr18,161,163,165 wraz ze zmianą przebiegu trasy Nr 18 oraz wytyczenia nowych odcinków tras 161,162,179,180 w ramach projektu pn. Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko  i  Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica

 

  1. Działając na podstawie art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w związku z odstąpieniem Wykonawcy Krystiana Drzyzga  ul. Wojska Polskiego 6/6 , 41-902 Bytom od podpisania Umowy za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę Wykonawcy:

 

 

                                 Restal Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A , 45-838 OPOLE

 

Termin po upływie ,którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, według art. 94 ust 1. pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Na postawie art. 27  ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, proszę o niezwłoczne  potwierdzenia otrzymania powyższej informacji.

 

 

 

Joachim Jelito

                                                                                                                Wójt Gminy Jemielnica                                                                                               __________________________

                                                                                                                  Kierownik Zamawiającego

PDFZawiadomienie o ponownym wyborze oferty.pdf#

Wersja XML