Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie treści SIWZ- Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510
e-mail ug@jemielnica.pl

IB.271.10/POKL9.1.2/2013

Jemielnica, 15-10-2013 r.

 

wszyscy wykonawcy

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.10/POKL9.1.2/2013

Nazwa zadania: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą „Nauka to przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zamawiający – Gmina Jemielnica – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

  1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

 

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ofertowego PO ZMIANIE.

Prawidłowy ww. załącznik pn. „Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANIE – formularz ofertowy” zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.jemielnica.pl.

 Zamawiający informuje, iż wprowadzona zmiana do załącznika nr 1 do SIWZ nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

 Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

    Joachim Jelito

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego


Wersja XML