Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013.


PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013.pdf

PDFSIWZ - Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013.pdf

PDFZał. Nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZał. Nr 2 - Formularz cenowy.pdf

PDFZał. Nr 3 - Wzór umowy.pdf

PDFZał. Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf

PDFZał. Nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFZał. Nr 6 - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.pdf

PDFZał. Nr 7 - Wykaz narzędzi.pdf

PDFZał. Nr 8 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.pdf

PDFZał. Nr 9 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

PDFZał. Nr 10 - Wykaz wykonanych dostaw.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 10-08-2012 r.

 

 

 

 

Wersja XML