Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2012-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2012-2013.

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2012-2013.pdf

PDFSIWZ-Dostawy oleju opałowego 2012-2013.pdf

PDFZał.nr 1-Formularz ofertowy.pdf

PDFZał.nr 2-Formularz cenowy.pdf

PDFZał.nr 3-Wzór umowy.pdf

PDFZał.nr 4-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf

PDFZał.nr 5-Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf

PDFZał.nr 6-Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.pdf

PDFZał.nr 7-Wykaz narzędzi.pdf

PDFZał.nr 8-Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf

PDFZał.nr 9- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

PDFZał.nr 10-Wykaz wykonanych dostaw.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 21-06-2012 r.

 

 

 

 

Wersja XML