Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Jemielnica, 08-02-2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.1.2011

Nazwa zadania:     Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce nr 788/2 w ramach projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27825 - 2011 data 25.01.2011 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

woj. opolskie

tel. 077 46 23 500

fax. 077 46 23 510

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godz. 12:00.

 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2011 godz. 12:00.

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wersja XML