Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do ponownego przetargu na Udzielenie i obsługę zaciąganego przez Gminę kredytu

PZP 341/11/10                                                                                  Jemielnica, 08-11-2010 r.

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

 

Wykonawcy - wszyscy

 

 

W związku z art. 38 ust. 1, 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Jemielnica informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN  z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy” wpłynęły zapytania do SWIZ następującej treści:

 

 

Zapytanie Nr 1 z dnia 05.11.2010 r. (data wpływu 05.11.2010 r.)

„Prosimy o udostępnienie następujących materiałów:

1.      sprawozdania za III kwartały Br: Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S (szczegółowe), Rb-N, Rb-Z,

2.      Informacja o ewentualnych udziałach lub akcjach w innych podmiotach i sytuacji finansowej tych podmiotów.

3.      czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

4.      czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności?”

 

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie przedmiotowych dokumentów. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej

do pobrania tutaj :

RARSprawozdanie Rb-27S III kw.rar

 

Ad. 2

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 30 do SIWZ.

 

Ad. 3

Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Ad. 4

Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

RARSprawozdanie Rb-27S III kw.rar

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ powtórzony przetarg kredyt.pdf

 

 

Wersja XML