Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN

UWAGA

Informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

"Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy"

 

PZP 341/9/10                                                                                                                                                                               Jemielnica, 08-10-2010

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

 

Wykonawcy – wszyscy

 

 

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot postępowania: „Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy”.

  

  1. W związku z wyjaśnieniami udzielonymi na zapytania złożone do powołanego na wstępie postępowania, na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy PZP zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

a)         dodanie do niej następujących załączników:

-         Załącznik nr 27: „Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń”

-         Załącznik nr 28: „Uchwała RIO w Opolu z 17.04.2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2008 r.”

-         Załącznik nr 29: „Sprawozdanie Rb-PDP za okres od początku roku do 31.12.2008”

b)         aktualizację Załącznika nr 21

  1. Pozostała treść SIWZ nie zmienia się.
  2. Na podstawie art. 38 ust 6 Ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14-10-2010 r. do godz. 12:00. 

 


 

Kierownik Zamawiającego

JOACHIM JELITO

 

Wójt Gminy

PDFInformacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

 

PDFZałącznik 21 Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia JST - zaktualizowany.pdf

 

PDFZałącznik Nr 27 Zaświadczenie o wyborze Wojta, Powołanie Skarbnika.pdf

 

PDFZałącznik Nr 28 Uchwała RIO w Opolu z 17.04.2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2008 r..pdf

 

PDFZałącznik Nr 29 Sprawozdanie Rb-PDP za okes od początku roku do 31.12.2008.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML