Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Str

PZP 341/3/10                                                                                          Jemielnica, 26-03-2010

 

 

  Wykonawcy – wszyscy

 

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna.

W związku z oczywistą omyłką polegającą na sporządzeniu wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) bez harmonogramu realizacji projektu, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się zmianę poprzez dodanie do wzoru umowy wspomnianego harmonogramu w postaci załącznika.

W związku z charakterem technicznym i porządkowym przedmiotowej zmiany treści SIWZ nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym art. 38 ust 6 Ustawy PZP nie stosuje się.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz skorygowany wzór umowy (załacznik nr 3 do SIWZ) można pobrac tutaj:

 PDFZmiana treści SIWZ - harmonogram realizacji projektu.pdf

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy 1.pdf

Wersja XML