Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!! - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą. Numer sprawy: PZP 341/5/09. Nazwa zadania: Remont boiska wielofunkcyjnego w Jemielnicy.

 

PZP 341/5/09

Jemielnica, 2009-08-27

 

Wykonawcy - Wszyscy

 

 

 

 

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/5/09. Nazwa zadania:  Remont boiska wielofunkcyjnego w Jemielnicy.

 

Działając zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm., zwraca się o przedłużenie terminu, związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 29.09.2009 r.


Wykonawca jest zobowiązany do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 28.08.2009 r.(fax. 077 463 23 88), oraz niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego wezwania.

 

#698

Wymienione dokumenty należy złożyć/przesłać na adres zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Tel. 077 463 23 67

Fax 077 463 23 88

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

PDFwezwanie.pdf

 

 

Wersja XML