Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu: Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu: Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica

 

 

 

PZP 341/3/09

Jemielnica, 01-07-2009

 

 

 

Wykonawcy – wszyscy

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, które napłynęły do Zamawiającego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica.

 

 

Pytanie :

Prosimy o informację wskazującą, których słupów energetycznych dotyczy pozycja 44 przedmiaru robót: „Przestawienie słupów energetycznych” w ilości 3 szt.

 

 

Odpowiedź:

Słupy przewidziane w dokumentacji projektowej do korekty ustawienia zlokalizowane są:

  1. słup nr 289 – km 0+128 strona lewa,
  2. słup nr 292 – km 0+180 strona lewa,
  3. słup nr 301 – km 0+321 strona prawa.

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

 

 

Wersja XML