Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu: Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica

Ogłoszenie o przetargu:

Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Lesnej w miejscowości Jemielnica.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

ZIPZałącznik nr 1 - dokumentacja techniczna.zip

 

PDFZałącznik nr 10 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art 22 PZP.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - OST.pdf

 

ZIPZałącznik nr 3 - SST.zip

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5- formularz ofetrowy wykonawcy.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Przedmiar -Remont ul Leśnej w Jemielnicy II wersja.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 -wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf

 

 

Wersja XML