Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2009-2010.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2009-2010

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2009-2010.pdf

 

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Formularz cenowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Umowa-olej opałowy 2009.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych dostaw-usług.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Wykaz niezbędnych narzędzi.pdf

 

 

Wersja XML