Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2009-2010 w dni zajęć szkolnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2009-2010 w dni zajęć szkolnych.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2009-2010 w dni zajęć szkolnych.pdf 

 

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Formularz oferty - 2009.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Formularz cenowy - 2009.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Umowa przewozu osób - 2009.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych dostaw-usług.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Wykaz niezbędnych narzędzi.pdf

 

 

Wersja XML