Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie

 

 

Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury  społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie

 

PDFogłoszenie.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar robót, ST.rar

 

PDFZałącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf

 

DOCzałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

 

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.pdf

 

DOCzałącznik nr 7 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc

 

 

Wersja XML