Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Zmiana treści SIWZ w przetargu ?Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul. Cichej

UWAGA !

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul.  Cichej

 

PZP 341/5/08

Jemielnica, 20-10-2008

  

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul.  Cichej”.

W związku z oczywistą omyłką polegającą na dwukrotnym zeskanowaniu strony nr 8 zamiast str nr 7 i 8 przedmiaru robót stanowiącego część załącznika nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną), oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się zmianę poprzez dodanie zeskanowanej brakującej 7 strony do obecnego przedmiaru.

W związku z przedmiotową zmianą treści SIWZ, w oparciu o art. 38 ust 6 Ustawy PZP, przedłuża się w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert do dnia 27-10-2008 do godz. 13:00.

Oferty zostaną otwarte w  dnia 27-10-2008, o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

budynek nr 2 sala konferencyjna

 

 

Zastępca  Wójta

 

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

 

 

Załącznik:

1.      przedmiar - str nr 7: PDFZałącznik nr 1 - przedmiar str 7.pdf

 

 

Otrzymują:

1.      wykonawcy – wszyscy,

2.      a/a.

 

 

Wersja XML