Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul. Cichej

Ogłoszenie o przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul.  Cichej

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

ZIPZałącznik nr 1 - dokumentacja - część rysunkowa.zip

 

ZIPZałącznik nr 1 - dokumentacja - część opisowa.zip

 

ZIPZałącznik nr 1 - przedmiary.zip

 

PDFZałącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wykaz robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykaz osób wykonujących zamówienie.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - wykaz osób do kontaktów.pdf

 

 

Wersja XML