Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

Ogłoszenie o zamówieniu - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce.pdf

 

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Wykaz osób i podmiotów.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

 

 

Wersja XML