Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Centawie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Centawie
 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Centawie.pdf

 

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Projekt budowlany.pdf

 

PDFZałącznik nr 1a - Przekrój konstrukcyjny I.pdf

 

PDFZałącznik nr 1b - Przekrój konstrukcyjny II.pdf

 

PDFZałącznik nr 1c - Przekrój konstrukcyjny zjazdu.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykaz wykonywanych robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - wykaz osób i podmiotów.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

 

 

Wersja XML