Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont rowu odwadniającego w m-ści Wierchlesie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont rowu odwadniającego w m-ści Wierchlesie

UWAGA !
Jest to nowy przetarg. Poprzedni został unieważniony.

UWAGA!
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o zmianie treści SIWZ do pobrania poniżej
 
PDFInformacja o zmianie treści SIWZ.pdf

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFSIWZ - remont rowu w Wierchlesiu.pdf

 

ZIPZałącznik nr 1 - dokumentacja techniczna.zip

 

ZIPZałącznik nr 1 - dokumentacja techniczna.zip

 

ZIPZałącznik nr 1 - dokumentacja techniczna nowy.zip

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykaz osób wykonujacych zamówienie.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykaz osób wykonujących zamówienie.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie w trybie art. 24 PZP.pdf

 

 

Wersja XML