Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa magistrali wodociągowej na odcinku Stacji Uzdatniania Wody - ul. Wiejska w Jemielnicy

Przebudowa magistrali wodociągowej na odcinku Stacji Uzdatniania Wody - ul. Wiejska w Jemielnicy
 

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Przebudowa magistrali wodociągowej na odcinku S.U.W. - ul. Wiejska w Jemielnicy.pdf

 

PDFSIWZ - Przebudowa magistrali wodociągowej na odcinku S.U.W. - ul. Wiejska w Jemielnicy.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 Projekt wykonawczy.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Oświadczenie w trybie art. 24 PZP.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 - Wykaz osób wykonujacych zamówienie.pdf

 

 

Wersja XML