Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni ulica Strzelecka i Strzelecka boczna w Gąsiorowicach

Ogłoszenie o zamówieniu
Remont nawierzchni ulica Strzelecka i Strzelecka boczna w Gąsiorowicach
 

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Remont nawierzchni ulica Strzelecka i Strzelecka boczna w Gąsiorowicach.pdf

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Remont nawierzchni ulica Strzelecka i Strzelecka boczna w Gąsiorowicach.pdf

 

PDFSIWZ - Remont nawierzchni ulica Strzelecka i Strzelecka boczna w Gąsiorowicach.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 PRZEDMIAR ROBÓT GĄSIOROWICE STRZELECKA.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 PRZEDMIAR ROBÓT GĄSIOROWICE UL. STRZELECKA BOCZNA I.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 formularz ofertowy - Remont nawierzchni ulica Strzelecka i Strzelecka boczna w Gąsiorowicach.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 Specyfikacja techniczna 1.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna 2.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Wykaz robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - wykaz osób.pdf

 

 

Wersja XML