Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

01-06-2007 r. - Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa odpływu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Jemielnicy

Ogłoszenie o przetargu:
Przebudowa odpływu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Jemielnicy
 
 
PDFOgłoszenie o przetargu - Przebudowa odpływu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Jemielnicy.pdf

 

PDFSIWZ - Przebudowa odpływu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Jemielnicy.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Przedmiar robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 10 - Wykaz osób do kontaktów.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Projekt wykonawczy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3a- Plan sytuac wysokościowy cz1.pdf

 

PDFZałącznik nr 3b - Plan sytuac wysokościowy cz2.pdf

 

PDFZałącznik nr 3c - Plan sytuac wysokościowy cz3.pdf

 

PDFZałącznik nr 3d - Zabudowa regulatora przepł.pdf

 

PDFZałącznik nr 3e - Przyłącze do kanału sanit.pdf

 

PDFZałącznik nr 3f - Profil obejścia z regulatorem przepł.pdf

 

PDFZałącznik nr 3g - Profil przylącze do kanału sanit.pdf

 

PDFZałącznik nr 3h - Schemat zbiornika weho.pdf

 

PDFZałącznik nr 3i - Montaż zbiornika weho.pdf

 

PDFZałącznik nr 3j - Plan lokalizacyjny.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Projekt organizacji ruchu.pdf

 

PDFZałącznik nr 4a - Plan sytuacyjny.pdf

 

PDFZałącznik nr 4b- Schemat organizacji ruchu.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Formularz ofertowy wykonawcy.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 - Wykaz osób i podmiotów.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 - Wykaz robót.pdf

 

 

Wersja XML