Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

06-06-2007 r. Ogłoszenie o przetargu - remont pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy

Ogłoszenie o przetargu - remont pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy
 

 

PDFOgłoszenie o przetargu - remont pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy.pdf

 

PDFSIWZ - remont pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Przedmiar robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

 

 

Wersja XML