Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych oświetlenia dróg na terenie Gminy Jemielnica na potrzeby Gminy Jemielnica

Wykonanie czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych oświetlenia dróg na terenie Gminy Jemielnica na potrzeby Gminy Jemielnica
 
 
DOCOgłoszenie o przetargu.doc

 

DOCSIWZ.doc

 

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 - wzór umowy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - oswiadczenie o spełnianiu warunków.doc

 

DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób i podmiotów.doc

 

DOCZałącznik nr 5 - wykaz usług.doc

 

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób do kontaktów.doc

 

DOCzałącznik nr 7 wykaz ilości pkt. świetlnych.doc

 

 

Wersja XML