Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na zbycie działek

GMINA JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA   ul. STRZELECKA 67
TEL. ( 077 ) 463-23-22 , 463-23-67 , FAX ( 077 ) 463-23-88
www.jemielnica.pl   ug@jemielnica.pl

 

 

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA
SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI1.Działka nr 593/1 km 1 o pow. 0,3230 ha obręb Piotrówka, zapisana w księdze wieczystej Nr 40973, niezabudowana, nie jest obciążona prawami rzeczowymi, nieuzbrojona, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren użytków rolnych i podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64 poz. 592 ), nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 593/3
         
2.Działka nr 593/3 km 1 o pow. 0,0180 ha obręb Piotrówka, przy ulicy Kościuszki, nie posiada urządzonej księgi wieczystej, niezabudowana, nie  jest obciążona prawami rzeczowymi, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jako droga dojazdowa.

 

DOCPrzetarg na zbycie działek.doc

 

 

 

 

Wersja XML