Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2007

Wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2007
 
 
DOCOgłoszenie o przetargu - Wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2007.doc

 

DOCSIWZ - wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2007.doc

 

DOCZal. Nr 4 Wykaz wykonanych dostaw i usług.doc

 

DOCZal. Nr 5 wykaz osób i podmiotów realizujacych zamówienie.doc

 

DOCZal. Nr 6 Wykaz osób do kontaktów z zamawiajacym.doc

 

DOCZal. Nr 7a WYKAZ PRAC GEODEZYJNYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W ROKU 2007,.doc

 

DOCZał. Nr 1 formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. Nr 2 Oswiadczenie o spełnieniu.doc

 

DOCZał. Nr 3 projekt umowy.doc

 

DOCZał. Nr 7 Formularz cenowy.doc

 

 

Wersja XML