Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19-01-2007 r. Ogłoszenie o przetargu - Wymiana pokrycia dachu budynku PSP w Jemielnicy wraz z odbiorem i transportem dachówki

Wymiana pokrycia dachu budynku PSP w Jemielnicy wraz z odbiorem i transportem dachówki
 
 

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

PDFSIWZ - Wymiana pokrycia dachu budynku PSP w Jemielnicy wraz z odbiorem i transportem dachówki.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Przedmiary robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - Wykaz robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - Wykaz osób do kontaktów.pdf

 

 

Wersja XML