Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

16-01-2007 r. Ogłoszenie o przetargu - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.

Wydawanie miesięcznika "NOWY GŁOS JEMIELNICY" w roku 2007.
 
 
PDFSIWZ - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 1 formularz ofertowy - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 3 projekt umowy - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 4 Wykaz wykonanych dostaw i usług Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 5 Wykaz osób i podmiotów - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 6 Wykaz osób do kontaktów z zamawiajacym - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFZał nr 7 Formularz cenowy - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Wydawanie miesięcznika NOWY GŁOS JEMIELNICY w roku 2007.pdf

Wersja XML