Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24-11-2006 r. Przetarg - Rozbudowa sieci energetycznej i oświetleniowej w Jemielnicy w obrębie ulicy Nowa Kolonia na działkach nr 2913 i 2970 na potrzeby Gminy Jemielnica

Rozbudowa sieci energetycznej i oświetleniowej w Jemielnicy w obrębie ulicy Nowa Kolonia na działkach nr 2913 i 2970 na potrzeby Gminy Jemielnica
 
 
PDFFormularz ofertowy - załącznik nr 2.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci energetycznej i oświetleniowej w Jemielnicy w obrębie ulicy Nowa Kolonia na działkach nr 2913 i 2970 na potrzeby Gminy Jemielnica.pdf

 

PDFOświadczenie w trybie art. 22 - załącznik nr 4.pdf

 

ZIPProjekt - Nowa Kolonia1.zip

 

ZIPProjekt - Nowa Kolonia2.zip

 

ZIPProjekt - Nowa Kolonia3.zip

 

ZIPProjekt - Nowa Kolonia4.zip

 

PDFPrzedmiar.pdf

 

PDFSIWZ - Rozbudowa sieci energetycznej i oświetleniowej w Jemielnicy w obrębie ulicy Nowa Kolonia na działkach nr 2913 i 2970 na potrzeby Gminy Jemielnica.pdf

 

PDFST.pdf

 

PDFWykaz osób do kontaktów - załącznik nr 6.pdf

 

PDFWykaz osób i podmiotów - załącznik nr 5.pdf

 

PDFWzór umowy - załącznik nr 3.pdf

 

 

Wersja XML