Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22-08-2006 Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica przy ul. Długiej

Przetarg
Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica przy ul. Długiej.

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica przy ul. Długiej.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
PDFSIWZ - Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica przy ul. Długiej.pdf
PDFFormularz ofertowy - załącznik nr 2.pdf
PDFWzór umowy - zał nr 3.pdf
PDFOświadczenie w trybie art. 22 - załącznik nr 4.pdf
PDFWykaz osób i podmiotów - załącznik nr 5.pdf
PDFWykaz robót - załącznik nr 6.pdf
PDFWykaz osób do kontaktów - załącznik nr 7.pdf

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ:
PDFOpis skwer-strona_tyt-proj-realizacyjny.pdf
PDFOpis skwer-proj-realizacyjny-opis.pdf
JPEGRysunek - Jemielnica-skwer-zagospodarowanie-Rys_nr-1.jpeg
JPEGRysunek nr-2-Projekt alpinarium1.jpeg
PDFRys_nr-3-drogi-plan.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne - Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica przy ul. Długiej.pdf
PDFkoszt-inwest-str-tyt-wstep_str_nr-2.pdf
PDFkoszt-przedmiar-scalony_str_nr-5 i 6.pdf
PDFkoszt-ksiazka_przedmiar_str_nr-7 i 8.pdf
PDFkoszt-ksiazka_przedmiar_ZIELEN_str_nr-9.pdf
Wersja XML