Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja ul. 1go Maja w miejscowowści Jemielnica

Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja ul. 1go Maja w miejscowowści Jemielnica

 

 

 

Treść ogłoszenia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Modernizacja ul. 1go Maja w miejscowowści Jemielnica.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

RARZałącznik nr 1 - projekt 1go maja.part1.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt 1go maja.part2.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt 1go maja.part3.rar

 

ZIPZałącznik nr 1 - przedmiar Modernizacja ul 1go Maja w miejscowości Jemielnica.zip

 

ZIPZałącznik nr 1 Specyfikacje Techniczne 1go Maja.zip

 

PDFZałącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf

 

DOCzałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

 

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.pdf

 

DOCzałącznik nr 7 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc

 

 

Wersja XML