Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jemielnica za III kwartały 2007 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
JEMIELNICA  ZA III KWARTAŁY 2007 R.


1. Wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów


Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

DOCHODY

12.897.971,27

9.862.105,73

WYDATKI

                 w tym :

13.250.052,27

7.932.112,61

Wydatki bieżące

10.962.938,27

7.503.897,86

Wydatki majątkowe

2.287.114,00

428.214,75

NADWYŻKA

-352.081,00

1.929.993,12

PRZYCHODY

                w tym :

702.701,00

199.361,00

Kredyty i pożyczki

503.340,00

-0-

ROZCHODY

               w tym :

350.620,00

291.083,29

Spłata pożyczek

312.568,00

291.083,29

Wersja XML