Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Budżetu Gminy na 2011 rok

 Projekt Budżetu Gminy na 2011 rok

PDFOpinia RIO Opole - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcue uchwały budżetowej Gimy Jemielnica na 2011 r..pdf

 

PDFOpinia RIO Opole - w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2011 r..pdf

 

PDFOpinia RIO Opole - w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jemielnica.pdf

 

PDFOpinia RIO Opole w Opolu - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcue uchwały budżetowej Gimy Jemielnica na 2011 r..pdf

 

PDFProjekt Budżetu 2011.pdf

 

 

Wersja XML